Home Mchanganyiko RCC MKOA WA ARUSHA YAPITISHA ZAIDI YA BILIONI 300 AMA MAPENDEKEZO YA...

RCC MKOA WA ARUSHA YAPITISHA ZAIDI YA BILIONI 300 AMA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA BAJETI NA MAKASIRIO YA MKOA KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022

0
Wadau mbalimbali wakiwemo wakuu wa wilaya ,wakurugenzi wakiwa Katika kikao Cha RCC hii leo Katika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Arusha 

************************************************
Na Woinde Shizza , Arusha
Kamati ya ushauri ya mkoa wa Arusha (RCC) imepitisha  zaidi ya bilioni  303 kama mapendekezo ya mpango wa bajeti na makadirio ya mkoa wa Arusha kwa mwaka wa fedha 2021/2022.
Akisoma mapendekezo ya mpango wa bajeti hiyo katibu tawala wa mkoa wa Arusha Richard Kwitega  katika kikao cha kamati hiyo alisema kuwa sekretariet ya mkoa imeanza rasmi mandalizi ya mpango wa bajeti ambao unahusisha hatua muhimu ambazo ni kubainisha vipaumbele vya mpango,bajeti na mikakati yake pamoja na kuandaa bajeti ya taasisi kwa kuzingatia ukomo wa bajeti ya serikali.
Alieleza kuwa utekelezaji wa bajeti ya mkoa 2021/2022 utazingatia vipaumbele vya mkoa ambavyo ni kuendelea na uimarishaji wa elimu ya msingi na sekondarikatika ngazi zote kwa kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kufundishia,kuboresha huduma za afya ya kinga na tiba katika ngazi zote kupitia ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya afya, kuimarisha upatikanaji wa dawa muhimu na vifaa tiba ikiwa ni pamoja na kuwajengea uwezo watumishi wa afya.
Alieleza kuwa vipaumbele vingine ni kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na maji taka kwa kujenga miundombinu mipya na kufanya ukarabati wa miundombinu iliyopo, kuimarisha pato la mkulima kwa kuongeza tija katika umaoishaji wa mazao, kuongeza thamani ya mazao na kuimarisha mfumo wa huduma za ugani.
Alisema katika kuimarisha pato la mkulima pia wataendeleza kilimo cha umwagiliaji kwa kujenga na kukarabati mifumo ya umwagiliaji husan katika Bonde la Eyasi,kuimarisha miundombinu na utafutaji wa masoko pamoja na kuongeza matumizi ya pembejeo na zana bora za kilimo.
Kwa upande wa mifugo Kwitega alisema kuwa wataporesha afya za mifugo kwa njia ya chanjo dhidi ya magonjwa, kuimarisha miunfombinu ya ufugaji, kuimarisha mazao ya mifugo na uvuvi pamoja na kutenga maeneo mahususi ya malisho kwaajili ya wafugaji.
Alibainisha vipaumbele vingine kuwa  ni kuimarisha sekta ya viwanda kwa kutenga maeneo ya uanzishwaji wa viwanda na kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara, kuimarisha miundombinu ya utalii kwa kuhamasisha utalii wa ndani ukiwemo utalii wa mambo ya kale, kuweka vivutio kwa watalii ili kuongeza siku za kufanya utalii mkoani Arusha paoja na kuipatia ufumbuzi migogoro yote inayojitokeza kati ya wananchi na wanaoishi maeneo ya jirani na hifadhi na mamlaka husika.
kuimarisha ukusanyaji wa kodi na  mapato ya serikali kwa kubuni vyanzo vipya na endelevu vya mapato, kuendeleza utoaji wa elimu kwa walipa kodi na ushuru pamoja na kuongeza usimamizi wa ukusanyaji wa mapato kutoka kutoka vyanzo vilivyopo, nyingine ni kuimarisha wa sera ya uwekezaji wa wananchi kiuchumi kwa kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake,vijana na watu wenye ulemavu.
Katika utoaji wa mikopo kwa vikundi pia wataimarisha ufuatiliaji wa mikopo na kutoa elimu juu ya uanzishaji na uendelezaji wa biashara na ushauri kuhusu matumizi endelevu ya mkopo, nyingine ikiwa ni kuongeza tija na ufanisi wa kazi kwa watumishi kwa kufanya ajira mpya, upandishaji wa vyeo na madaraja  ulipaji wa madeni ya watumishi pamoja na stahili za kisheria na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi.
Aidha alisema kuwa katika kufanikisha utekelezaji wa vipaumbele hivyo mkoa unatarajia kutumia jumla ya shilingi bilioni 303,172,660,428 kwa matumizi ya kawaida na maendeleo ambapo mishara ya wstumishi ni 178,059,162,00 miradi ya maendeleo 71,041,303,428, matumizi mengineyo 11,480,490,000 pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri 42,591,705,000.
Sambamba na hayo pia alieleza mchanganuo wa makadirio ya ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha 2021/2022 ambapo halmashauri ya Arusha jiji inataraiwa kukusanya 22,099,965,000, Arusha DC 4,219,640,000, Karatu 4, 501,993,000, Longido DC 2,208,158,000, Meru DC 4, 049,395,000, Monduli 2,677,908,000 pamoja na Ngorongoro 2,834,646,000 jumla ikiwa ni Bilioni 42, 591,705,000 ambapo  mchango wa halmashauri kwenye miradi ya maendeo ni billioni 3,239,601,827